Stratiek
Bijles op Maat

ONZE DIENSTEN


Bijles in het Basis- en Voortgezet Onderwijs

Heeft uw kind moeite met de vakken Begrijpend Lezen en/of Rekenen? Komt uw kind niet voldoende uit de verf? Stratiek kan dan iets voor u betekenen.  Zit uw kind op het Voortgezet Onderwijs en  loop hij /zij vast? Door de gerichte en unieke aanpak kunnen wij uw kind weer op weg helpen, zodat hij of zij weer goed mee kan in de klas. Het  intake gesprek  is gelijk de start van het traject. U kunt kiezen uit 3, 5 of 10 sessies.

Uw kind valt uit op één of meerdere vlakken. Samen met de leerkracht/docent en uw kind werkt u aan betere resultaten,  maar u kunt daarbij wel wat externe hulp gebruiken. Met de één op één begeleiding van Stratiek bekijken we wat u kind nodig heeft om optimaal op zijn of haar niveau te presteren. Daarbij stellen we heldere doelen en werken we oplossingsgericht toe naar het gewenste en haalbare resultaat.

Training Ik Leer Leren

Merkt u dat uw kind een concentratie probleem heeft? Of faalangstige gevoelens? Lukt het thuis wel, op school niet? Komt er niet uit wat erin zit? Is uw kind 10 jaar of ouder? Dan kunt u uw kind opgeven voor de training IK LEER LEREN.

Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel kinderen leren hoe te leren. 

Uw kind volgt de training bestaande uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur in kleine groepjes of individueel. Meer informatie te lezen op onderstaande link.

https://teaadema.nl/ik-leer-leren/training


  

Begeleiding op school van uw kind

Stratiek verzorgt werkbegeleiding op maat op de school van uw kind. Heeft of krijgt uw kind een arrangement? Wij kunnen daarbinnen een rol spelen, neem contact met ons op voor afstemming.