Stratiek
Bijles op Maat

WELKOM 

Stratiek 

Bijles op Maat


Bijles Basisonderwijs en V.O.

       

Uw kind valt uit op één of meerdere vlakken. Samen met de leerkracht/docent en uw kind werkt u aan betere resultaten maar u kunt daarbij wel wat externe hulp gebruiken. 

Training "IK LEER LEREN"


Een training om kinderen te leren hoe ze moeten leren.  

STRAtegie & didacTIEK


Met een unieke strategische aanpak gaan we te werk.